Ewidencja Ryczałtowa
Księga Przychodów i Rozchodów
Kięgi Rachunkowe
Rejestry VAT
Sporządzanie deklaracji podatkowych
Sporządzanie sprawozdań
Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym