Rozliczanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
Wnioski o płatność
Monitorowanie zgodności wydatkowania środków Unii Europejskiej
Nadzór na poprawnością finansowo – prawną projektów Unijnych
Współpraca i koordynacja prac zespołów wewnętrzych i zwenętrznych przy realizacji projektów
Reprezentacja podczas kontroli
Sprawozdania