Qoffice

Biuro Rachunkowe QOFFICE

ul. Szwedzka 3 lok. 13

54-401 Wrocław

608 452 533

Biuro@QOFFICE.pl

Zasady obliczania podatku dochodowego

Jak oblicza się podatek dochodowy na zasadach ogólnych?

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych oblicza się narastającą od początku roku według wzoru:

przychód – koszty = dochód,
od dochodu odejmujemy składki na ubezpieczenie społeczne (jeśli nie były wpisywane jako wydatki w KPIR) i otrzymujemy podstawę opodatkowania.
Tak obliczoną podstawę opodatkowania zaokrągloną do pełnego złotego mnożymy przez 18% i odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek 556,02 zł.
Otrzymujemy kwotę podatku od której należy odjąć składkę na ubezpieczenie zdrowotne (nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru).


Przykład obliczenia podatku według skali przy założeniu:

Podatnik rozpoczął swoją pierwszą działalność gospodarczą 01 sierpnia 2010 roku W miesiącu sierpniu, dochód podatnika wyniósł 2800,00 (podatek dochodowy nie wystąpi). Na koniec września 2010 dochód podatnika to 11000,00 zł. W dniu 10 września 2010 podatnik opłacił składki ZUS za miesiąc sierpień 2010 (składki preferencyjne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym)
W tym przypadku podatek będzie obliczany w następujący sposób:

11000,00 – 117,11 = 10882,89 (117,11 zł to wysokość składki za ubezpieczenie społeczne za miesiąc sierpień 2010, składka opłacona 10 września 2010)
Podstawa opodatkowania:
10883,00 * 18% - 556,02 = 1402,92 – 200,92 = 1202,00 zł (200,92 zł to 7,75% podstawy wymiaru wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc sierpień 2010, składka opłacona 10 września 2010)

Podatnik za miesiąc wrzesień 2010 będzie miał do wpłaty podatek dochodowy w wysokości 1202,00 zł.